Nieuwsbrief; Hoe gaat Probedrijven om met het corona virus

No items found.

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners staan in deze lastige tijden voorop. Het spreekt voor zich dat Probedrijven NV, waaronder de bedrijven Pro Verpakken & ontwikkelen, Proschoon, Progroen & milieu, Proactief en Probezorgt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten houdt.

Het treffen van maatregelen waar dat nuttig en nodig is, zien wij een als absolute noodzaak. Wij volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en andere autoriteiten.

Probedrijven werkt met een kwetsbare groep mensen

Mensen die veelal een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Daarom heeft Probedrijven al op 13 maart jl besloten de meest kwetsbare medewerkers preventief naar huis te laten gaan. Deze medewerkers blijven conform de richtlijnen thuis om zoveel als mogelijk risico’s van besmetting te voorkomen.

Welke maatregelen hebben wij genomen?

Naast de bekende maatregelen zoals het anderhalve meter afstand houden, het veelvuldig wassen van handen, instructie voor hoesten en niezen, het preventief thuis blijven bij verkoudheid en als er een familielid ziek is, et cetera, zijn er door Probedrijven tal van aanvullende maatregelen genomen. Zo zijn de werkplekken met de aanbevolen tussenruimte ingericht, is in het personenvervoer ingesteld dat men geschakeld in de bus gaat zitten, gelden in de kleinere busjes beperkingen met betrekking tot het maximaal aantal personen, zijn plastic schermen ter afscheiding geplaatst, fietsen medewerkers naar de werkplek, is geregeld dat men vanuit het werk direct naar huis gaat, etc.

Naast het doorgaan van het werk houden we ook onze mensen thuis in de gaten. Meerdere malen wordt er contact opgenomen met de groep die thuis blijft. Dit om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement komen te verkeren.

Alle Probedrijven nog steeds operationeel

Maar ondanks alle maatregelen en het feit dat er een grote groep medewerkers preventief thuis moet blijven, zijn alle Probedrijven nog steeds volop operationeel en worden belangrijke maatschappelijke taken ingevuld, waarbij de Probedrijven de werkzaamheden op een zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren.

  • Pro Verpakken & Ontwikkelen verzorgt de lopende en nieuwe inpak- en productieorders met een kleinere groep mensen.
  • Proschoon blijft actief met het schoonmaken van allerlei complexen, die toegankelijk zijn.
  • Progroen & milieu is druk in de weer het publieke groeiende groen te maaien. Ook schoffel bestekken en hovenierswerkzaamheden worden momenteel uitgevoerd.
  • Probezorgt vervult haar taak in het maatschappelijke verkeer door de post van onder      andere de Noord West Ziekenhuisgroep, GGD, GGZ, gemeenten, zorginstellingen en andere klanten te blijven bezorgen.

Trots op onze medewerkers

Wij als Probedrijven zijn ongelooflijk trots op onze medewerkers, die ondanks alle ontwikkelingen door blijven gaan in het werk en de medewerkers, die ondanks dat ze graag weer aan het werk zouden gaan, het geduld opbrengen om thuis te blijven.

De overheid heeft voorlopig bepaald dat alle huidige maatregelen tot en met 28 april van kracht zijn.

Namens Probedrijven,
Erik Heemskerk
Algemeen Directeur Bestuurder Probedrijven NV

No items found.

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen