Inclusief

Probedrijven bestaat uit Progroen & Milieu, Proverpakken & Ontwikkelen, Probezorgt
en Promail & Print.
Lees meer over Pro's van onze Probedrijven →

Inclusief

Volgens de motivatietheorie heeft ieder mens basisbehoeften. Lichamelijke behoeften, zoals ademhalen, slapen, eten, drinken, onderdak en kleding. Maar ook behoefte aan veiligheid, (werk- en woon-)zekerheid en sociaal contact; het onderdeel zijn van een groep. Als aan die behoeften zijn voldaan streeft men naar eigenwaarde die mede gevoed wordt door erkenning door anderen. Tot slot heeft men behoefte aan persoonlijke groei, blijven leren en zichzelf ontplooien.

Probedrijven helpt bij het voorzien in behoeften

Graag willen wij bij Probedrijven ons inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De praktijk wijst uit dat het voor hen lastiger is om in deze behoeften te kunnen voorzien. Wij zien een rol voor ons bedrijf om mensen te helpen hun behoeftes te kunnen vervullen. Wij zien het hebben van een baan als basis van waaruit meerdere behoeftes vervuld kunnen worden.

Het hebben van een baan bij Probedrijven zorgt voor werkzekerheid en sociaal contact. Door het hebben van een passende, betaalde baan kunnen werknemers zichzelf voorzien van eten, drinken, onderdak en kleding, de basisbehoeften.

De kern van onze begeleiding aan werknemers bestaat uit het geven van erkenning en waardering. Door te starten met goede uitleg en positieve feedback leren we hoe werknemers hun werk goed kunnen uitvoeren. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Wanneer zij toe zijn aan een volgende stap om zichzelf te ontwikkelen, wordt deze stap ook geboden. Zo kan in onze ogen uiteindelijk in alle behoeften worden voorzien, wanneer je start bij het bieden van passend werk.

Inclusief, omdat iedereen kansen verdient

Bij ons is iedereen welkom. Ons ideaal is het creëren een omgeving waar iedereen ongeacht achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, fysieke en mentale mogelijkheden zich welkom en gewaardeerd voelt en gelijke kansen krijgt.

Wij vinden oprecht dat iedereen kansen verdient. Daarom verbreden wij onze soorten werk, zodat er voor zoveel mogelijk mensen een passende baan is binnen of buiten Probedrijven. Een afstand tot de arbeidsmarkt  kan op verschillende manieren ontstaan. Wij kunnen een beschutte omgeving bieden als dat nodig is, maar ook aanpassingen, waardoor iemand het werk wel kan uitvoeren. Dat vinden wij horen bij goed werkgeverschap.

Wil je kijken wat de mogelijkheden zijn bij Probedrijven?

Neem dan contact met ons op.

 

Wil je samenwerken met Probedrijven?


Wil je werk aan ons uitbesteden? Dat kan!

Wij zijn professionals in verpakken, assembleren, post bezorgen en groen onderhoud.

Wij nemen je werk uit handen of leveren tijdelijk extra mensen voor jouw bedrijf of organisatie.

Ook kunnen wij je helpen om de voldoen aan de SROI-eis.
Neem contact op

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen