GRGA

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland
Terug naar over ons  →

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA)

Wat is de GRGA?

De GRGA is een samenwerking van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, de regeling Beschut Werk en de voorziening Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie.

Het is een samenwerking van de drie Colleges van Burgemeester en Wethouders, welke door hun gemeenteraden hiertoe zijn gemandateerd. Elk college heeft een wethouder benoemd tot lid van het bestuur van de GRGA.

De missie van de GRGA

De missie van de GRGA is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame baan te bieden. Onder een duurzame baan verstaan wij een vaste, betaalde baan die passend is bij de kennis en vaardigheden van de werknemer, met werkomstandigheden waarin de werknemer optimaal kan functioneren.

De GRGA richt zich op: 
-mensen die vallen onder de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening.
-mensen met een indicatie Beschut Werk.
-alle andere mensen die door een beperking of anderszins moeite hebben bij het vinden van een passende, vaste baan.

Werk wordt geboden door de N.V. Probedrijven, waarvan de GRGA de enige, onverdeelde aandeelhouder is. De werkplek kan gevonden worden binnen Probedrijven en een van haar werkbedrijven, of daarbuiten. Dan worden medewerkers gedetacheerd naar andere bedrijven in de regio.

Medewerkers zijn in dienst van de GRGA, Probedrijven zorgt voor een passende werkplek. Bij goed functioneren leidt dit tot een vast dienstverband, bij het externe bedrijf, of bij de GRGA.
Als in geval van detachering het externe bedrijf niet kan of wil overgaan toteen vast dienstverband onder de eigen CAO, biedt de GRGA een vast dienstverbanden zorgt voor een andere werkplek.

Duurzaam aan het werk met loonkosten subsidie (LKS)

Het verkrijgen van een vaste, betaalde baan is het doel van deze voorziening, kortweg “Duurzaam met LKS” genoemd. Deze is op 1 januari 2021 ingegaan en is bedoeld voor inwoners van de Kop van Noord-Holland die moeite hebben zelf een betaalde baan te vinden. Het is vooral bedoeld voor mensen die al langer een uitkering hebben (bijstand, Wajong), graag passend, vast en betaald werk willen doen en niet in aanmerking komen voor de regeling beschut werk.

Aanmelding voor ‘Duurzaam met LKS’ gaat via de gemeente(afdeling sociaal domein en/of wijkteam). Lees meer over ‘Duurzaam met LKS’ op de website van de GRGA.

Dit wil de GRGA bereiken in 2025

De GRGA ondersteunt de plannen die Probedrijven heeft voor de toekomst waarin zij zich willen ontwikkelen tot een moderne sociale onderneming.

Er wordt hierbij ingezet op instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen een passende duurzame baan te bieden.

Om de kansen voor deze mensen te vergroten verbreedt Probedrijven de (wijkgerichte) soortenwerk en ontwikkelen zij bijpassende leerlijnen om in de praktijk te kunnen leren en door te kunnen groeien. Er worden toegankelijke assessments ontwikkeld om in beeld te brengen wat iemands mogelijkheden en kansen zijn, binnen en buiten Probedrijven.

In 2025 zal volgens de huidige planning de nieuwbouw in Den Helder klaar zijn. Hierdoor hoeven ruim honderd medewerkers niet meer met de bus naar Schagen, maar kunnen hier wijkgericht werken.

Om uit te leggen welke kansen er zijn worden er per gemeente vijf bijeenkomstengeorganiseerd voor de beleidsmedewerkers van het sociaal domein en de consulenten die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk begeleiden. Hierbij zijn de wethouders die het bestuur van de GRGA vormen aanwezig en wordt voorlichting gegeven over de werkwijze en welke mogelijkheden er zijn voor de doelgroep.

 

Wil je meer weten over de GRGA?

Lees dan verder op de website: www.grga.nl

 

Wil je samenwerken met Probedrijven?


Wil je werk aan ons uitbesteden? Dat kan!

Wij zijn professionals in verpakken, assembleren, post bezorgen en groen onderhoud.

Wij nemen je werk uit handen of leveren tijdelijk extra mensen voor jouw bedrijf of organisatie.

Ook kunnen wij je helpen om de voldoen aan de SROI-eis.
Neem contact op
12%
Beschrijving
87%
Beschrijving
€5000
Beschrijving
4345
Beschrijving

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen