Probedrijven: Werken aan inclusief en circulair

Probedrijven is een sociaal gedreven onderneming en wil de komende jaren werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Ofwel: streven naar inclusiviteit en circulariteit. Mede als gevolg van het afschaffen van de Wet sociale werkvoorziening werd in het jaren vooraf al gesproken van omvorming van Noorderkwartier van SW-bedrijf naar Sociale Onderneming.

Eén ontwikkeling speelt daarbij een overheersende rol: de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) wordt afgebouwd, hierdoor neemt het aantal Wsw-ers af.

Probedrijven verliest de komende vijf jaar 20% van het aantal Wsw-ers. Het gaat daarbij om ruim 100 personen. Dat betekent dat er bij ongewijzigd beleid, omzet en banen verloren gaan. Daarnaast hebben we daardoor als bedrijf onvoldoende dekking voor de kosten van begeleiding en leiding. Dit is natuurlijk een zeer ongewenste situatie.

Probedrijven investeert, werkt samen en intensiveert

Het bedrijf intensiveert relaties met scholen, gemeenten en strategische partners om mensen met een beperking te leren omgaan met hun belemmeringen en te versterken met werknemersvaardigheden. Scholing, taal, begeleiding en diagnostiek zijn daarbij belangrijke instrumenten. Daar wordt Pro Verpakken & Ontwikkelen nauw bij betrokken.

Probedrijven heeft voldoende werk, daarbij is de aansluiting van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de werksoorten, een belangrijk aandachtspunt. Gemeenten kunnen daarbij een breder aanbod doen om doelgroepen als bijvoorbeeld statushouders en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, te plaatsen.

Probedrijven werkt samen met Agros. In goed overleg met de opdrachtgever, zal bekeken te worden óf en hoe de personen in zo’n traject gere-integreerd kunnen worden. Ze krijgen dan werk aangeboden in één van de Probedrijven of zij worden gedetacheerd (al dan niet via Agros).

Ons doel is altijd om mensen een duurzame baan te bieden. Dat gaat niet alleen om mensen die via de gemeenten aangeboden worden. Het kunnen ook mensen zijn via andere kanalen. Probedrijven voert werk uit met mensen waarbij de scheidslijn tussen wel- of niet-geïndiceerd niet altijd even duidelijk is.

Samenwerken in én buiten de regio

Kwaliteit heeft altijd hoog in ons vaandel gestaan en blijft belangrijk voor behoud en binnenhalen van klanten. Daarnaast willen we meer mogelijkheden creëren om klanten te werven. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met andere sociale ondernemingen en bedrijven om onze krachten te bundelen zodat we ook grotere opdrachten kunnen aannemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk voor de provincie.

Maar het kan bijvoorbeeld ook leiden tot meer werk in bijvoorbeeld de regio Alkmaar. In dat geval gaan we in die regio in eerste instantie mensen van de aandeelhoudende gemeenten te plaatsen. Momenteel wordt ongeveer 15% van onze omzet gerealiseerd in Alkmaar en omstreken. Het gaat om schoonmaak-, post-activiteiten en werk in de groenvoorziening. Daar worden overwegend mensen vanuit de regio Kop van Noord- Holland bij betrokken.

Duurzaamheid en circulariteit

Ook circulariteit vergt politieke en maatschappelijke aandacht. Om die reden verwachten we dat de regering stappen gaat zetten op het gebied van het milieu en maatregelen neemt. Daardoor zullen de eisen aan vooral bedrijven om uitstoot van broeikasgassen te reduceren, toenemen. Probedrijven werkt in het kader van circulariteit aan verduurzamen door investeren in aanpassingen aan gebouwen en het elektrificeren van gereedschap.

Zo hebben we in 2017 is er een warmtepompinstallatie geplaatst. Hiermee besparen we jaarlijks 75% op het gasverbruik. Dit jaar is er vervolg gegeven aan deze investering met isolerende en klimaat verbeterende maatregelen.

Daarnaast voeren we dit door in onze dagelijkse praktijk. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van personeel op werk van maatschappelijke waarde zoals bijvoorbeeld het sorteren van textiel voor recycling bij Pro Verpakken & Ontwikkelen.

Innovaties

Daarnaast zal geïnvesteerd worden in innovaties om zoveel mogelijk kosten van processen die geautomatiseerd kunnen plaatsvinden te verminderen. Aangezien de doelgroep van de Wsw afneemt zoekt Pro bedrijven slimme bedrijfskundige oplossingen om efficiënter te werken.

Mensen met een arbeidshandicap worden daarbij ondersteund door technische innovaties waardoor processen beter worden ingericht met behoud van gepast werk. Werknemers worden ook gemiddeld ouder, vooral in de Wsw. Daar waar ondersteuning mogelijk en betaalbaar is, zal daarop worden ingezet.

Een goed voorbeeld is de technische innovatie die heeft plaatsgevonden bij Probezorgt. Eerder werkten hier 56 personen. Van hen was 20% werkzaam in tellen, wegen en sorteren van post. De postactiviteiten zijn in ten opzichte van 3 jaar geleden bijna verdubbeld.

In 2018 en 2019 is het tellen, wegen en sorteren vrijwel geautomatiseerd. Daardoor zijn we in staat om met de bestaande werknemers de post te bezorgen en geen extra ongesubsidieerde krachten in te huren. Daarbij zijn elektrische fietsen aangeschaft. Met deze technische innovatie spelen we mensen vrij voor passender werk om meer omzet te realiseren.

Probedrijven is een sociale onderneming

Kortom, Probedrijven is een sociale onderneming met een strategie die is gericht op:

  • Samenwerken met gemeenten, scholen en gelieerde bedrijven als Agros, Rataplan en NH-Connect ter versterking van het maatschappelijk middenveld.
  • Een sociaal en financieel gezonde verhouding in de samenstelling van het personeel
  • Met nadruk op re-integratie om mensen uit de regio Kop van Noord-Holland met een afstand door te laten stromen naar werk
  • Het actief omgaan met milieudoelstellingen

Deze doelstellingen hebben we opgenomen in onze Theory of Change, oftewel de verandertheorie. Dankzij deze methode kunnen alle betrokken werkgevers, werknemers en andere stakeholders in een oogopslag zien waar we samen met onze partners naartoe willen met Probedrijven.

Bekijk onze Theory of ChangeJaarverslagen Probedrijven

De organisatie

Pro Verpakken & Ontwikkelen, Progroen & milieu, Probezorgt en Proactief. Dat is Pro. Bij al deze bedrijven staat sociaal ondernemerschap centraal. Sociaal ondernemerschap ofwel social enterprise is voor ons geen modische term. Het is al jarenlang onze werkwijze. Natuurlijk moet er wel geld verdiend worden. Zonder winst heb je geen kracht om te investeren in de toekomst. Maar winst is voor ons slechts een middel, geen hoofddoel. Onze missie is het creëren van waarde en trots. Zowel voor de klant, onze medewerkers als voor de maatschappij. Daar zit de echte winst!"

Lees hier meer

PSO3

Probedrijven heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Probedrijven voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

MVO

Probedrijven kan haar opdrachtgevers uitstekend ontzorgen in hun beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de Participatiewet. Onbewust en bewust geven wij structurele invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op een wijze die verder gaat dan de wet verplicht.

RvC

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en houdt toezicht op het beleid. Zij doet dit namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Het afgelopen jaar stond in het teken van veranderingen. Deze veranderingen vonden plaats op bijna elk aspect van de organisatie.

Onze divisies

Om ons commerciële imago verder te versterken worden sinds februari 2019 de verschillende activiteiten uitgevoerd onder de namen Progroen & milieu, Pro Verpakken & Ontwikkelen, Probezorgt en Proactief. Daarbij bewegen deze bedrijven zich op de markt als zelfstandige ondernemingen.

Meer over Probedrijven

MVO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Meer informatie

Focus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lees meer

Waarde

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Meer informatie