Proef in 2021 met inburgeraars succes

January 12, 2022

Nieuwkomers zo snel mogelijk laten meedoen in Nederland, dát is het doel van de nieuwe Wetinburgering die vanaf 1 januari 2022 is ingegaan. Maar wat betekent het om iemand écht opweg te helpen? En hoe werken professionals optimaal samen om mensen hierbij te helpen?Daarmee is proef gedraaid in 2021. Met succes.

Nieuwkomers zijn nieuwe inwoners van buiten Europa met een verblijfvergunning. De gemeente is inde nieuwe wet verantwoordelijk om de inburgeraar te ondersteunen bij de inburgering.De gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen werken samen om nieuwkomers hier zo goedmogelijk bij te begeleiden. Dit doen zij niet alleen. Met zes samenwerkende partijen wordt er uitvoeringgegeven aan het vernieuwde inburgeringsstelsel. Allemaal willen zij ervoor zorgen dat nieuwkomersinburgeren en Nederlands leren op het voor hen hoogst haalbare niveau. Nieuwkomers starten zosnel mogelijk met werk, het liefst betaald, of volgen een traject. Dit heeft als doel om zo volwaardigmogelijk mee te doen in Nederland. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolleinburgering, (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Succesvol proef gedraaid

In aanloop naar deze inburgeringswet, hebben Hollands Kroon en Den Helder in 2021 een proefgedaan, om te experimenteren met de doelstellingen van de Zelfredzaamheidsroute voor kwetsbareinburgeraars. Het gaat hierbij om een combinatie van praktisch taalonderwijs, activering en deontwikkeling van werknemersvaardigheden. Daarnaast werd aandacht besteed aan de ontwikkelingvan zelfredzaamheid op diverse gebieden, zoals financiële zelfredzaamheid, opbouwen enonderhouden sociaal netwerk, digitale vaardigheden en gezondheid.

Probedrijven en Agros hebben samen deze proef ontwikkeld en uitgevoerd. De praktische taallessen(taal op de werkvloer) werden verzorgd door het ROC Kop van NH. Daarnaast zijn er nog veleorganisaties betrokken bij het traject, zoals de bibliotheek, Taalschool Fiolet, Vluchtelingenwerk,Wonen Plus Welzijn en Sportservice. Zo heeft Sportservice sportlessen aangeboden in de Nederlandse taal.

Meer zelfredzaam

De deelnemers aan de proef zijn praktisch allemaal meer zelfredzaam geworden. Twaalf deelnemerszijn in staat gebleken om (eventueel met begeleiding) te werken. Mensen die nog geen baan hebbengevonden worden actief ingezet op een andere vorm van dagbesteding.

Hollands Kroon had negen deelnemers en Den Helder elf. De deelnemers ontvingen bij aanvangallemaal een bijstandsuitkering. In Hollands Kroon heeft een deelnemer werk gevonden en is nietmeer afhankelijk van een uitkering. Drie deelnemers hebben een werkervaringsplaats. De meestedeelnemers zijn meer zelfredzaam geworden.

In Den Helder hebben twee deelnemers nu betaald werk. Twee andere deelnemers hebbendeeltijdwerk, dat mogelijk wordt uitgebreid zodat zij uiteindelijk niet meer afhankelijk zijn van eenuitkering. Vijf andere deelnemers hebben een werkervaringsplaats.

Praatje maken

Is er een nieuwkomer bij u in de buurt? En zou u deze persoon graag beter leren kennen of eenhandje willen helpen? Nodig diegene bijvoorbeeld eens uit voor een kopje koffie, wel coronaproof natuurlijk. Of maak eens een praatje op straat. Dit maakt het voor nieuwkomers makkelijker omcontacten te leggen en mee te doen in de samenleving.

Wilt u meer doen, bijvoorbeeld als vrijwilliger? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk.

Voor de gemeente Den Helder: Aida Arnautovic via mail naar aarnautovic@vluchtelingenwerk.nl.

Voor de gemeente Hollands Kroon: Leanne Coster via mail naar lcoster@vluchtelingenwerk.nl

Voor de gemeente Schagen: Bauwine Meijer via mail naar bmeijer@vluchtelingenwerk.nl

Terug naar alle nieuwsberichten

Meer nieuws