Thilly zet zijn werkervaringsplek om in een contract

Proverpakken & ontwikkelen

Dit is het verhaal van Thileepan (Thilly).Thilly is een vluchteling uit Sri Lanka. In de jaren 90 verruilde hij samen met zijn zus zijn geboorteland voor Nederland vanwege de burgeroorlog. 

Na een aantal jaren in het asielzoekerscentrum kon hij aan de slag als schoonmaker inde omgeving van Rotterdam. Hij werkte daar zo’n 10 jaar bij dezelfde werkgever in avondploegen. Zijn zus werd in het asielzoekerscentrum in Schagen geplaatst en vond later werk bij Pro Verpakken & Ontwikkelen (toen nog bekend als Noorderkwartier).

Sociaal isolement

Doordat Thilly en ’s avonds én meestal alleen werkte, leerde hij de Nederlandse taal niet goed en raakte hij in een sociaal isolement. Dit had weerslag op zijn gezondheid. Om deze reden leek het daarom beter om ander werk te zoeken. Werk waarin hij mocht samenwerken met andere mensen.

Helaas bracht dit niet de oplossing. Zeker, Thilly kwam in aanraking met andere mensen, maar omdat hij zich slecht verstaanbaar kon maken werd hij in zijn “team” genegeerd. Gevolg hiervan is dat hij in een nog dieper dal raakte. Alleen werken mag dan geen pretje zijn, als je je eenzaam voelt in je team is dat nóg veel erger.

Op advies van het GGD besloot Thilly daarom naar de Noordkop te verhuizen waar zijn zus woont. In de gemeente Den Helder vond hij onderdak.

Werkervaringsplaats-traject met loonkostensubsidie

Toen Maarten, re-integratieconsulent bij Agros, hoorde van de situatie waarin Thilly zich bevond heeft hij in samenspraak met de gemeente Den Helder, contact gezocht met het team van Proschoon.  Zij boden Thilly een werkervaringsplaats (WEP)-traject aan onder loonkostensubsidie (LKS). Dit traject is speciaal bedoeld voor mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak binnen de participatiewet. Door zijn eerdere ervaringen was Thilly depressief geraakt en behoorde hij inmiddels tot die doelgroep.

Samenwerking op alle niveaus

Dat er juist op dát moment ruimte vrijkwam in het hechte schoonmaakteam van Proschoon dat werkzaam is op basisschool De Dijk in Den Helder, was een geluk bij een ongeluk. Jolanda van team Proschoon moest als gevolg van een verkeersongeluk namelijk lange tijd revalideren.  Thilly kon haar taken waarnemen onder begeleiding van zijn “HARRIE” genaamd Peter.  

Thilly zet zijn werkervaringsplek om in een contract
Peter is HARRIE
HARRIE

In de situaties zoals deze zet Proschoon graag een HARRIE in. Een HARRIE is dé ideale collega die begeleiding op de werkvloer geeft aan zijn teamgenoot met een arbeidsbeperking. HARRIE staat voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

Nu is Peter geen gemakkelijke maar dat hoeft ook niet. Peter besteed geen energie aan mensen die niet willen werken. Maar als je wel wilt dán kun je op Peter rekenen! Zo ook Thilly.  Hij liet gelijk zien wat hij waard was. Niks arbeidsgewenning, werkervaring of arbeidsritme opdoen.  Hij wilde meteen volledig aan de slag!
En zo gebeurde het, mét resultaat.

Een fantastisch resultaat

Thilly heeft op 3 februari een handtekening gezet onder zijn arbeidscontract met Proschoon. Mede door prima begeleiding door en samenwerking met de gemeente Den Helder, Agros, basisschool De Dijk en Proschoon is Thilly de eerste die zijn WEP-traject onder LKS heeft omgezet naar een reguliere baan bij Proschoon.

Wij zijn supertrots op Thilly, maar natuurlijk ook op Peter, zijn HARRIE. Wij hopen dan ook dat dit fantastische resultaat veel opvolging krijgt.

Samenwerking door aansluitende visie

BasisschoolDe Dijk biedt naast onderwijs aan haar leerlingen lessen voor de toekomst. Zijcombineert haar lessen met wat zich in de buitenwereld afspeelt en laat dekinderen opgroeien in een veilige omgeving, die net zoveelvormig is als de maatschappij waarin zij later functioneren.

Onder het motto: “Proschoon maakt zichtbaar schoon” laat Proschoon medewerkers juístoverdag werken. Wij zien de voordelen van het directe contact tussen klant enmedewerker. Een koffievlek of een ongelukje op het toilet kan dan gelijk wordenverholpen en dat komt de schoonbeleving ten goede.

Wijwerken aan eeninclusieve samenleving waar iedereen mag meedoen. Mensen die om welke reden danook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zijn bij ons dan ook van hartewelkom.

Het zijn juist deze aansluitende standpunten met klant en leverancier die van onze manier van werken een succes maken.

No items found.

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen