Wens Kamer is in Noord-Holland al vervuld

April 21, 2021

BRON: SW-Journaal (magazine)
TEKST: Sigge van der Veek

‘Tweede Kamer wil SW terug’

In de Kop van Noord-Holland is de wens van Tweede Kamer (meer mensen aan het werk in een gezond sociaal ontwikkelbedrijf) al gerealiseerd, zegt wethouder Sigge van der Veek. Zonder extra kosten, met succes, maar wel anders.

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben samen per 1 januari 2021 een nieuwe gemeentelijke regeling vastgesteld: ‘Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie’, afgekort ‘Duurzaam werk met LKS’, een eigen aanvulling op de Rijksregeling Beschut Werk. De nieuwe regeling is gemaakt omdat de gemeenten zagen (na invoering van de Participatiewet en de gelijktijdige afschaffing van de WSW) dat een grote groep mensen niet meer aan regulier werk kan komen. En als ze al werk vinden, is dat vaak van korte duur. Een vaste baan vinden bleef erg moeilijk. De afstand tussen de doelgroep die vast regulier werk vindt en de mensen in Beschut Werk is groot. Dat is bevestigd door de evaluatie van de Participatiewet. Voor deze mensen die ertussen vallen, is ‘Duurzaam werk met LKS’ bedoeld. Hier krijgen de mensen een duurzame (lees: passende, betaalde en vaste) baan. De gemeenten hebben zich verplicht samen jaarlijks ten minste dertig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo’n duurzame baan aan te bieden – naast de taakstelling van het Rijk om elk jaar vijftien mensen een baan te bieden in Beschut Werk.

Schot verwijderd

In 2019 en 2020 werd proefgedraaid. Daarna, op 1 januari 2021, hadden ruim dertig mensen een baan in ‘Duurzaam werk met LKS’. Bijna allemaal hadden ze tot dat moment gemiddeld twee tot drie jaar in de bijstand gezeten. Maar ook degene die al 25 jaar in de bijstand zat, is nu (blij) aan het werk. De gemeenten betalen het volledige loon, onder toepassing van de nieuwe cao ‘Aan de slag’. Voor de bekostiging hebben de gemeenten het schot verwijderd tussen hun budgetten voor bijstandsuitkeringen en voor participatie. Als iemand vanuit de bijstand aan het werk gaat in ‘Duurzaam werk met LKS’, wordt de besparing op de kosten van de bijstandsuitkering overgeheveld naar het budget participatie. Daarmee kost de overgang van uitkering naar werk geen extra geld. Het levert de gemeenten geen harde bezuiniging op, wel is er een maatschappelijke voordeel – volgens het SCPB ter waarde van vijfduizend euro per werkplek per jaar. De mensen komen in dienst van de samenwerkende gemeenten (via gemeenschappelijke regeling.

Probedrijven

De N.V. Probedrijven, het voormalige SWbedrijf, zorgt voor een passende werkplek binnen of buiten het eigen bedrijf. De N.V. voert ook de WSW en Beschut Werk uit; de gemeenten zijn hun enige aandeelhouder. Een nevendoel van de regeling is dat Probedrijven een gezonde uitvoerder is en blijft. De uitstroom van WSW’ers wordt volledig gecompenseerd en over 2020 had Probedrijven een positief bedrijfsresultaat. De N.V. zet de uitbouw tot sociaal ontwikkelbedrijf voort met nieuwe werksoorten en grote maatschappelijke betrokkenheid.

Sigge van der Veek is voorzitter GRGA kop van Noord-Holland en wethouder Sociale Zaken in de gemeente Schagen.‍
Sigge van der Veek is voorzitter GRGA kop van Noord-Holland en wethouder Sociale Zaken in de gemeente Schagen.


Terug naar alle nieuwsberichten

Meer nieuws