Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en houdt toezicht op het beleid. Zij doet dit namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Het afgelopen jaar stond in het teken van veranderingen. Deze veranderingen vonden plaats op bijna elk aspect van de organisatie.

Binnenkort breiden we de informatie over de RvC verder uit...