Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en houdt toezicht op het beleid. Zij doet dit namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
Terug naar over ons  →

De Raad van Commissarissen doet jaarlijks verslag over hun bevindingen ten aanzien van toezicht en controle in het jaarverslag van Probedrijven.

Nevenfuncties RvC

Onderstaand een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen inclusief een overzicht van de nevenfuncties:

Saskia Borgers

 • Hoofdfunctie: Eigenaar Saskia Borgers Management en Advies
 • Dagelijks Bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (tot 15 mei 2024)
 • AB-lid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (vanaf 16 mei 2024)
 • Bestuurslid Stichting Steenbreek, penningmeester
 • Voorzitter LMO TAG
 • Raad van Advies Hartmans Netwerk
 • Raad van Advies Famo

Jan de Dood

 • Hoofdfunctie: Partner bij Jan de Dood CS
 • Voorzitter van de RvC van De Woonschakel
 • Lid van de RvT van Atlas college
 • Bestuursadviseur van de stichting Focafet
 • Lid van TPI Helpathon Team

Arie Bast

 • Hoofdfunctie: CFO Bangroep – Volvo-dealer Amsterdam
 • Directeur Cortexa BV (tot en met juli 2023)
 • Directeur ABCM BV
 • Voorzitter Stichting Green Business Club Amsterdam Zuid Oost

Fijko van der Laan

 • Voorzitter Stichting Vrienden van het Marinemuseum
 • Voorzitter Stichting molen De Hoop te Anna Paulowna
 • Voorzitter en vrijwilliger (chauffeur) bij de Belbusvereniging
 • Lid bestuur Stichting Museum Anna Paulowna
 • Voorzitter lokale Actiegroep (LAG) plattelands ontwikkelingsprogramma LEADER
 • Lid bestuur Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A.
 • Lid Algemeen bestuur Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier*
 • Lid Raad van Toezicht Stichting GGZ-NHN te Heerhugowaard*
 • Lid Cliëntenraad HKN huisartsen te Schagen

(* betreft bezoldigde functies)

Arthur Sweens

 • Lid Raad van Toezicht Theater De Kampanje(portefeuille juridisch)
 • Lid Raad van Toezicht stichting dnoDoen(portefeuille juridisch)
 • Bestuurslid Stichting Beheer Sport- en Evenementenaccommodaties Den Helder (secretaris)
 • Bestuurslid Stichting Beheer Duinpark, secretaris (onbezoldigd)
 • Voorzitter vereniging Bergens Symfonieorkest (onbezoldigd)
Wil je samenwerken met Probedrijven?


Wil je werk aan ons uitbesteden? Dat kan!

Wij zijn professionals in verpakken, assembleren, post bezorgen en groen onderhoud.

Wij nemen je werk uit handen of leveren tijdelijk extra mensen voor jouw bedrijf of organisatie.

Ook kunnen wij je helpen om de voldoen aan de SROI-eis.
Neem contact op
12%
Beschrijving
87%
Beschrijving
€5000
Beschrijving
4345
Beschrijving

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen