Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en houdt toezicht op het beleid. Zij doet dit namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Het afgelopen jaar stond in het teken van veranderingen. Deze veranderingen vonden plaats op bijna elk aspect van de organisatie.

Nevenfuncties RvC

Onderstaand een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen inclusief een overzicht van de nevenfuncties:

Saskia Borgers

 • Hoofdfunctie: Eigenaar Saskia Borgers Management en Advies werkt exclusief voor Roel & Jasper
 • Hoofdfunctie: Dagelijks Bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Raad van Advies Hartmans Netwerk
 • Raad van Advies Famo

Jan de Dood

 • Hoofdfunctie: Partner bij Meneer de Leeuw B.V. en Jan de Dood CS
 • Lid en vice-voorzitter van de RvC van De Woonschakel
 • Lid van de RvT van Atlas college
 • Bestuursadviseur van de stichting Focafet

Arie Bast

 • Hoofdfunctie: CFO Bangroep – Volvo-dealer Amsterdam
 • Directeur Cortexa BV
 • Directeur ABCM BV

Fijko van der Laan

 • Voorzitter Stichting Vrienden van het Marinemuseum
 • Voorzitter Stichting molen De Hoop te Anna Paulowna
 • Voorzitter en vrijwilliger (chauffeur) bij de Belbusvereniging
 • Lid bestuur Stichting Museum Anna Paulowna
 • Voorzitter lokale Actiegroep (LAG) plattelands ontwikkelingsprogramma LEADER
 • Lid bestuur Coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A.
 • Lid Algemeen bestuur Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier*
 • Lid Raad van Toezicht Stichting GGZ-NHN te Heerhugowaard*
 • Lid Cliëntenraad HKN huisartsen te Schagen

(* betreft bezoldigde functies)

Arthur Sweens

 • Hoofdfunctie: advocaat bij Knuwer advocaten Den Helder en lid van de maatschap
 • Bestuurslid Stichting Beheer Duinpark (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bergens Symfonieorkest (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen (bezoldigd)