Gemeenten

Perfect onderhouden groen en grijs. Een lust voor het oog en het gevoel.
Speciaal voor Gemeenten. Speciaal door ons.

Groen maakt alles mooier

Groen in de openbare ruimte verfraait de omgeving, verbetert de leefbaarheid en draagt bij aan biodiversiteit en klimaatbeheersing. Voor gemeenten en andere (semi)overheidsorganisaties zorgen wij voor perfect onderhouden groen en grijs. Ook leggen wij nieuwe tuinen en groenstroken aan. Door onze ervaring kunnen we opdrachtgevers uitstekend adviseren over de (her)inrichting van een groenproject. En wát we ook doen: circulair werken is altijd het uitgangspunt.

Wat pakken wij aan:

  • groenvoorziening voor plantsoenen, parken, sportvelden, bermen, begraafplaatsen, rotondes en sloten
  • aanleg & onderhoud van tuinen, reconstructievakken, waterpartijen, bewateringssystemen en klimaatadaptaties
  • onkruidbeheersing op stoepen, paden, pleinen en speelplaatsen
  • opruimen zwerfafval bij strandopgangen en in de openbare ruimte

Ondernemen met een sociaal hart

Bij Progroen & Milieu zijn we trots op onze medewerkers. Het zijn Noord-Hollanders met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zich bij ons ontwikkelen tot groene professionals. Dit realiseren we met passende vakopleidingen en met coaching on-the-job. Als opdrachtgever draag je bij aan deze sociale impact.

Wilt u samenwerken met Progroen & Milieu?

Groen maakt alles mooier. In een verzorgde omgeving voelen mensen zich fijn. Het draagt bij aan de leefbaarheid in een straat, wijk, buurt, dorp, stad, gemeente of provincie. Het heeft impact op gevoel en op gezondheid. Maar dat is niet het enige waar Progroen & Milieu voor zorgt.
Neem contact op

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen