Overheden

Twee stapjes extra als het gaat om onderhoud van groen en de ontwikkeling van de mens.
Speciaal voor alle overheidsinstellingen in de Noordkop

Een dubbele impact. Op groen en sociaal vlak.

Groen maakt alles mooier. In een verzorgde omgeving voelen mensen zich fijn. Het draagt bij aan de leefbaarheid in een straat, wijk, buurt, dorp, stad, gemeente of provincie. Het heeft impact op gevoel en op gezondheid. Maar dat is niet het enige waar Progroen & Milieu voor zorgt.

Progroen & Milieu zet niet alleen standaard een stapje extra voor alle klanten als het gaat om groen. Ook voor de medewerkers doet we net iets meer. Ons team bestaat uit nuchtere Noord-Hollanders met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Progroen & milieu kunnen zij zich met onze hulp ontwikkelen tot groen professionals. Hoe? We bieden ze passende vakopleidingen aan en coaching-on-the-job. Impact op groen en impact op mensen. Zo dragen dubbel bij in onze omgeving.

Wat het team van Progroen & bedrijven allemaal aanpakt?

  • groenvoorziening
  • voor plantsoenen, parken, sportvelden, bermen, begraafplaatsen, rotondes en sloten
  • aanleg & onderhoud
  • van tuinen, reconstructievakken, waterpartijen, bewateringssystemen en klimaatadaptaties
  • onkruidbeheersing
  • op stoepen, paden, pleinen en speelplaatsen
  • opruimen zwerfafval
  • bij strandopgangen en in de openbare ruimte
Wilt u samenwerken met Progroen & Milieu?

Groen maakt alles mooier. In een verzorgde omgeving voelen mensen zich fijn. Het draagt bij aan de leefbaarheid in een straat, wijk, buurt, dorp, stad, gemeente of provincie. Het heeft impact op gevoel en op gezondheid. Maar dat is niet het enige waar Progroen & Milieu voor zorgt.
Neem contact op

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen