Onze verbinder Jolanda over NH Connect, het grootste groenbedrijf van Noord-Holland

December 2, 2022

Als je allemaal streeft naar een inclusievere, groenere samenleving, dan kun je maar beter samenwerken, toch? Dat was precies de gedachte achter NH Connect. Samen met IJmond Werkt!, Werkom, Werksaam Westfriesland en Regio Groen is Progroen & Milieu NH Connect begonnen, het grootste groenbedrijf van Noord-Holland. Maar we zijn ook nog steeds vijf losse bedrijven die veel kunnen leren van elkaar. Om uit te leggen wat NH Connect is, hebben we Jolanda van den Top gevraagd. Zij is de als projectmanager de ‘verbinder’ tussen de vijf bedrijven waar Progroen & Milieu onderdeel van is.

Jolanda, hoe is NH Connect begonnen?

“De bedrijven praatten al een poosje met elkaar, maar in 2019 zijn ze echt op onderzoek uitgegaan. Een van de managers, Dennis Verhoeven van Werksaam, kende mij al. En die zei: ‘jij moet hierbij’. We zijn een intensievere samenwerking aan het bouwen onder de noemer NH Connect. En ik ben een bouwer.

Ook al kenden de bedrijven elkaar wel, ze werkten eigenlijk niet echt samen. Een gemiste kans, vonden we. Het groenvak is supergaaf, maar het is redelijk onbekend en het wordt gestigmatiseerd, want het is koud en nat en simpel werk door simpele mensen zogenaamd. 

Maar dat is dus allesbehalve zo! Het is juist voor iedereen toegankelijk en uitvoerbaar op elk werk- en denkniveau: van lager beroepsonderwijs tot universitair. Wij richten ons vanuit onze opdracht op de mensen die meer begeleiding nodig hebben in de samenleving en arbeidsmarkt. Doordat we elkaar nu wel weten te vinden, kunnen we die groep in de samenleving nog meer bieden.”

En wat is jouw rol binnen NH Connect?

“We spreken elkaar één keer in de zes weken. Ik zorg dat iedereen weet welke projecten er spelen en ik zorg dat iedereen zijn ding doet. En ik heb ook tussentijds contact met de managers over wat er speelt. Dat kan een aanbesteding zijn, of een project om het groenvak op de kaart te zetten. Of een project waarin we alle voormannen van onze bedrijven bij elkaar brengen voor bijvoorbeeld een interessante lezing.”

Waarom is NH Connect opgericht?

“Het groenvak moet op de kaart. Dat is o.a. ook een reden dat we de samenwerking hebben gezocht. Iemand in de bijstand zal nu nog niet zo snel kiezen voor het groen. Om het groenvak bekender, hipper, en toegankelijker te maken heeft Progroen & Milieu de krachten gebundeld met de vier andere groenbedrijven om dit zo breed mogelijk uit te dragen via diverse samenwerkingen, zowel met gemeentes als commerciële partijen.

“Daarom hebben we ook de NH Connect Academie opgericht, dat is gericht op leren in de praktijk. Wij wisten door onze ervaring met onze mensen heel goed wat wel zou werken. En dus hebben we samen met onderwijsorganisatie Vonk modulair praktijkleren ontwikkeld. Hierdoor maken we leren, trainen, certificeren en soms zelfs een diploma halen, voor veel meer mensen mogelijk, waar dat voorheen niet kon.

“We merken nu al betere resultaten bij mensen die zijn ingestroomd in de opleiding. Want of je zit in een klaslokaal en krijgt een diapresentatie, of je zit bijvoorbeeld in een bootje om het werk zelf letterlijk te ontdekken. Het gaat veel meer impact hebben als mensen zelf meemaken en zien waar het werk over gaat.”

En wat doet NH Connect nog meer?

“We doen tijdens onze gesprekken altijd even een rondje ‘langs de velden’, om te kijken wat er speelt. Want ieder bedrijf is toch weer anders. Soms is er iemand nodig die hoge bomen kan zagen, en dat heeft het ene bedrijf dan niet, maar het andere wel. En dan wisselen we mensen uit, of we wisselen machines of apparatuur uit.”

We helpen elkaar. En we durven elkaar te vertrouwen, bijvoorbeeld als we samen een aanbesteding ingaan met resultaatverplichtingen. Dan zorgen we ervoor dat de ander niet struikelt. En we waken ervoor dat het bij een aanbesteding niet gaat om een goedkoop tarief, maar dat het sociale aspect heel belangrijk blijft.”

Hoe ziet de toekomst van NH Connect eruit?

Ik zie ze over twee jaar in een heel intensieve samenwerking zitten, waarbij ze als een geoliede machine op elkaar kunnen rekenen. Ik ben een bouwer, dat heb ik je verteld. Als het staat, dan heb je mij niet meer nodig. Dan kunnen zij dit heel goed zelf. 

Het mooiste dat we bereikt hebben, is dat we elkaar weten te vinden. En dat we nu het grootste groenbedrijf zijn, waardoor we meer mensen enthousiast kunnen maken voor en helpen met een carrière in het groen, in de breedste zin van het woord!

Onze verbinder Jolanda over NH Connect, het grootste groenbedrijf van Noord-Holland
Onze verbinder Jolanda over NH Connect, het grootste groenbedrijf van Noord-Holland
Terug naar alle nieuwsberichten

Meer nieuws