Probedrijven doet mee aan kenniswerkplaatsproject Den Helder

January 27, 2022

Bij Probedrijven staan we voor een inclusieve en circulaire maatschappij. We vinden het belangrijk dat we binnen de regio aan zoveel mogelijk mensen werk kunnen bieden en ook echt iets teruggeven aan de omgeving. Daarom werken we graag mee aan het project Kenniswerkplaatsen Den Helder

Voor dit project gaan studenten samen met ondernemers en de gemeente proberen om belangrijke vraagstukken binnen een aantal Helderse wijken aan te pakken. Zo worden die wijken als het ware hun kloslokaal. Ongeveer 70 studenten van 12 verschillende opleidingen van Hogeschool InHolland, ROC Kop van Noord-Holland en MBO Life Sciences hebben sinds september gewerkt aan het bedenken van oplossingen voor actuele thema’s zoals verduurzaming en vergrijzing. Begin januari hebben zij hun oplossingen hiervoor gepresenteerd. De komende tijd worden deze plannen verder uitgewerkt. 

Real-life lessen

“Bij Probedrijven zijn we zeer geïnteresseerd in de resultaten van de Kenniswerkplaatsen in Den Helder”, vertelt Mike Venekamp, manager Holding, Communicatie & Innovatie. “Het is een innovatieve integrale methodiek die studenten in staat stelt om real-life te leren. Zodra er concrete casussen zijn waar wij met onze mensen aan kunnen bijdragen, willen we graag de samenwerking aangaan en bijdragen aan de toekomst van Den Helder.”

Voor de editie 2011/2022 van de Kenniswerkplaatsen is gekeken naar Huisduinen, de wijk De Schooten en het maritiem gebied. Bij Huisduinen was het de uitdaging om het dorp volledig duurzaam en zelfvoorzienend te maken. Voor het maritiem gebied moesten de studenten zoeken naar manieren om de walstroom te gebruiken als duurzame energie. 

Bij de wijk De Schooten werd op een integrale en dus innovatieve wijze gekeken naar oplossingen voor vergroening, het verhogen van de biodiversiteit (Schooten Groen) en de toenemende vergrijzing (Schooten Sociaal). Hierbij viel op dat er veel eenzaamheid was onder ouderen in de wijk. Voor Huisduinen was in eerdere jaren al eens het plan bedacht om seniorenappartementen te bouwen zodat ouderen wat makkelijker met elkaar in contact konden komen. 

We kijken er naar uit om te zien wat de studenten hebben bedacht en hoe wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. 

Probedrijven doet mee aan kenniswerkplaatsproject Den Helder
Probedrijven doet mee aan kenniswerkplaatsproject Den Helder

Probedrijven doet mee aan kenniswerkplaatsproject Den Helder


Terug naar alle nieuwsberichten

Meer nieuws